CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

– Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng.

– Cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

– Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

– Giải quyết vấn đề phát sinh khi mua hàng.

– Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.

– Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

2. Phạm vi thu thập thông tin
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.
Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website anhuyetomy.vn.
Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Công ty cổ phần y dược Omy sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
– Công ty cổ phần y dược Omy

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109152674, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25 tháng 09 năm 2020

– Trụ sở chính: Số 1 ngõ 92 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu
Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

– Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 1900 636162 / 0969043789

– Gửi mail: omypharma2020@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Đối với chúng tôi, sự riêng tư của khách truy cập là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại website http://www.anhuyetomy.vn

Trong một vài trường hợp đặc biệt, website có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Everything You Need To Learn About Dubai Escorts

An experienced Dubai Escort service is an ideal alternative for those looking to find love and romance in Dubai. Dubai has some of the most beautiful spots in the world which means that every tourist and expatriate is sure to find the perfect one. Meeting someone new by way of an Dubai escort could be the start of something truly interesting and lasting in your life. Dubai services for escorting are available either for females or gay males and females who would prefer a different type of marriage. The desire for beautiful exotic women is growing and the number of Dubai private escorts that specialize in exotic, luxurious dates is rising. In the cosmopolitan hub of the world, Dubai people want to be seen and recognized. There are many high-end exotic escorts available that can provide sexual massage and complete your fantasies. Hire one of our most gorgeous and attractive young Dubai gay or lesbian Escorts to make your lover feel like a princess. They’re highly skilled and can make you feel at ease from the moment you meet them. Your partner and you are sure to feel comfortable with them because they are skilled in dealing with people. After spending just a couple of hours in Dubai by escorting you, your partner will be relaxed and relaxed. A lot of couples have hired top-quality professional to join them on business or official trips. There are a variety of other aspects to think about when choosing the best one. Call girls, Dubai petite girls, and Dubai girl are some of the most sought-after and famous services. These young ladies can tailor the services they provide to meet the needs of your particular requirements. These girls can understand and cater to all men’s needs. There are various kinds of call girls available for all types of reasons. Some Dubai call girls in the form of jumeirah girls, are available to cater to any need you may have, whether you’re seeking a single night date or a long-term relationship. Little girls, in the shape of a jumeirah girls or Dubai petite girls can add something more to your lifestyle by adding escorts dubai couple of inches. They are highly sought after by both couples and males. The girls who are petite are popular in Dubai are thought of as very attractive and attractive, which can increase your chances of finding and appealing to the ideal kind of man. If you’re a conservative person or you do not want to show too much skin Then an Dubai Jumeirah or an escort girl would be perfect for you as they are discreet enough and will not create any controversy. Dubai escorts can be a good alternative if you’re in search of excitement. Dubai is the ideal place to spend a night dancing to some of the best males in the city or just enjoy quality time with family members. The diverse culture, gorgeous beaches, and the exotic luxury all serve to make Dubai the top class city in the world for excursions.